تبلیغات
TOP - قدیمی ترین فیس بوک باز عالم
چهارشنبه 6 مهر 1390

قدیمی ترین فیس بوک باز عالم

   نوشته شده توسط: علی    

* هارولد در کوچکترین استان کانادا و در جزایر پرنس ادوارد زندگی می کند.
* هارولد از سال 1996 بدین سو بیش از 4800 بطری حاوی پیام را به ابهای اقیانوس انداخته است.
* تاکنون 3100 نفر با دریافت بطری جواب هارولد را داده اند.
* هارولد هر روز منتظر دریافت جوابی جدید است تا سورپرایزشود.او شاید اولین فیس بوک باز به شیوه قدیمی باشد.
* پیام داخل بطری قدیمی ترین نوع شبکه بازی اجتماعی انسانی است.