تبلیغات
TOP - اقدام شگفت انگیز جام جم
چهارشنبه 14 مهر 1389

اقدام شگفت انگیز جام جم

   نوشته شده توسط: علی    

در تصویر به كار رفته در روزنامه جام جم ، آلبرت انیشتین در حال نوشتن مطلبی بر روی تخته سیاه است كه در نگاه نخست به نظر می رسد متنی انگلیسی بر روی آن نوشته شده استعصرایران- سه روز پس از اعلام دستیابی ایران به فرایند تولید صنعتی سوخت هسته ای توسط محمود احمدی نژاد ، روزنامه جام جم كه توسط صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود در اقدامی شگفت انگیز ، تصویری مونتاژ شده از انیشتین ،دانشمند معروف فیزیك هسته ای ،را در میانه یك مقاله علمی منشر كرد كه در آن ،به تلاش های رییس جمهور ایران در دفاع از حقوق هسته ایران ، توهین شده است . (به من چه روزنامه توهین کرده)

به گزارش عصرایران(asriran.com) ، این مقاله درصفحه 15 ضمیمه "سیب" روزنامه جام جم منتشر شده است .
در تصویر به كار رفته در شماره امروز جام جم ، آلبرت انیشتین در حال نوشتن مطلبی بر روی تخته سیاه است كه در نگاه نخست به نظر می رسد متنی انگلیسی بر روی آن نوشته شده است ولی متن واقعی كه با حروف انگلیسی ولی با جمله بندی فارسی بر روی تخته دیده می شود، چنین است:عجب غلطی كردم این اتم و اینا رو راه انداختم!!بابا محمود جون بی خیال شو جون من!
با توجه به اینكه در نظر اول این مطلب به چشم نمی آید ، احیاناً مسؤول صفحه ، با جست وجوی اینترنتی و یافتن این عكس از انیشتین ، آن را بدون دقت كافی در جزئیات، به كار برده است .
با این حال به نظر می رسد این مسأله می تواند برای جام جم ، تبعاتی را به دنبال داشته باشد به ویژه آن كه پرونده هسته ای ایران در مرحله بسیار حساسی قرار دارد و هر اقدامی كه به نحوی القاء كننده بروز اختلاف در میان مسوولان بخش های مختلف حكومتی است ، می تواند مورد سؤال و ابهام قرار گیرد .
همچنین ، این مسأله نشان می دهد كه در پرتیراژترین روزنامه ایران(به ادعای خود جام جم) تا چه اندازه دقت و نظارت وجود دارد!