تبلیغات
TOP - رئیس جمهور برزیل مگه میشه ؟!
چهارشنبه 7 مهر 1389

رئیس جمهور برزیل مگه میشه ؟!

   نوشته شده توسط: علی    

این آقا رئیس جمهور برزیل هست که داره به صورت رسمی در یکی از ساختمان های دولتی ایران مورد استقبال قرار میگیرهبقیه عکس های این آقا درسایر کشورها هم نگاه کنید.
تو ایران انگار می خواد بره سر کوچه نون بربری بخره....!!!!!!!!!:ico n_confused: